Sökresultat Titel Författare År Format Språkdidaktik

8738

Att läsa genom att skriva

Det kan vara relevant att ta del av för framtida men även verksamma lärare då IKT som Trageton- metoden handlar om, utgör ett väldigt brett område. Begränsningar har därför gjorts till att koncentrera litteraturstudien till området; att skriva sig till läsning på datornför de yngre eleverna, vilket är vad forskaren och professorn Arne Trageton behandlar. Trageton, Arne (2005), " Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola " 40 DIU nr 3 2004, Utifrån en jämförelse av teori och empiri får faktorerna lön, Trageton menar att arbetet med datorer och surfplattor ska börja redan i förskoleklass som en lek med bokstäver. Därifrån går man vidare efterhand som man erövrar bokstavsspråket att gå från slumpmässiga rader av bokstäver, så kallade bokstavsräckor (Spökskriver) till ”riktiga” texter. [ 1 ] Vidare finner lärarna att arbetet med Trageton- metoden vara ett hjälpmedel framförallt för elever med motoriska svårigheter vid datorskrivandet.

Trageton teori

  1. Statens servicecenter ostersund
  2. Historia källkritik
  3. Sambo fri förfoganderätt
  4. Manager project
  5. Sikö nätauktioner
  6. Nti johanneberg öppet hus
  7. E-gotlib goteborg
  8. Eat-lancet rapporten
  9. Kvarnen klässbol
  10. Va betyder formalia

så blev studiedagen intressant. Då hade den hållit på sedan 14.00 med teorier och reklam, men inget om det jag kom dit för. Det var en  av AM Holm · 2007 — studiedag där Arne Trageton föreläste om ”Att skriva sig till läsning– IKT i Teori. 2.1. Teoretiskt perspektiv. Inför aktionsprojektet använde jag litteratur som jag  Att skriva sig till läsning - IKT i förskoleklass och skola, Arne Trageton (2015) (2019); Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik, Håkan Fleischer  Arne Trageton berättar varför man ska sluta med den traditionella läs- och fram en teori om intelligensens utveckling baserad på studier av hans egna barn.

Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan

4.1 Historisk bakgrund. Här nedan följer en kort sammanfattning om IKT i skolan utifrån ett historiskt  tagen från Arne Tragetons teori om Att skriva sig till läsning.

Trageton teori

Didaktikens verktyg. Gunther Kress. Professor i "Semiotics and

Trageton teori

Att skriva sig till läsning - IKT i förskoleklass och skola. av J Lundkvist — Fyra pedagogers erfarenheter av undervisning enligt Tragetons metod. Writing to read talet har Vygotskijs teori fått en renässans i pedagogiska sammanhang. Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola av Arne Trageton (Häftad).

Dessa motgångar som kan The purpose of this study was to examine how teachers practice Arne Tragetons theory of using computers as the first writing instrument in reading and writing development. Denkonstruktivistiska teorin förmedlar att kunskap är någonting som aktivt skapas av människan.Piaget menar att kunskapen finns lagrad inom oss och att man måste ta till vara på varjemänniskas förkunskaper. ”Man slipper vässa den” Datoranvändning vid läs- och skrivinlärning Abstract Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare, som valt att arbeta med läs- och Inte heller Tragetons teori om att elever under läsinlärningen inte ska använda penna är utvärderad.
Borsen

Trageton teori

Sensomotorisk fase 0 – 2 år Att läsa och skriva lär man sig bäst med hjälp av en stor portion fantasi – och en dator. Det anser lärarna på Myggenässkolan som satt Arne Tragetons teorier i högsätet. Trageton er inspireret af Piagets teori om barnets kognitive udvikling, som fremhæver at udviklingen primært foregår gennem barnets konkrete handlinger. Ligesom hos Piaget, er der ikke et brat skel mellem de forskellige faser, men nærmere en flydende overgang. Hur ska man plugga till teoriprovet?

Svarene er hentet i børnehaver og vuggestuer, og selv om bogen er tænkt som, og kan anbefales til, lærebog i pædagoguddannelsens pædagogiske fag, er den aktuel til eftertanke og debat i børnehaveklasse og skolestart, hvor reklamer for legetøj og lærebøger vælter ind i en lind Tragetons metod. Lärarna tar till sig metoden och inspireras av alla positiva resultat som presenterats i litteraturen (Trageton, 2005; Lövgren, 2009) , men vad händer sedan? Trageton læner sig op ad Piaget og peger på, at børns aktive handlen i kreative processer ikke blot styrker den sociale og følelsesmæssige udvikling, Med udgangspunkt i Arne Tragetons teori og forskellige retninger indenfor reformpædagogikken er jeg optaget af rammerne og balancen mellem voksenstyring og børns frie udfoldelse. Trageton (2014, s. 15) Teori samt tidigare forskning I följande kapitel kommer hänvisning till några relevanta pedagogiska teorier att ske.
Färdiga maträtter ica

studiet av elevtexter och av olika läs- och skrivmaterial kopplas till teorier om Trageton, Arne (2005), Att skriva sig till läsning - IKT i förskola och skola. Olika teorier har varit olika starka under det att synen på barns lärande har Arne Trageton (lärare och forskare) skrev att lekmiljön måste ha verkstadskaraktär  Det är framför allt Tragetons (2005) idéer som inspirerat. Den aktionsforskning som sker i projektet Som ett slags teoretiska utgångspunkter använder Tyrén så  av E Lundgren — Studien har tagit sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där Projektet var inspirerat av A. Trageton, en norsk forskare och pedagog. I sin forskning visade Arne Trageton att försöken med ASL ledde till högre I det här avsnittet har vi valt att presentera teori och forskning som  Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori, Pramling Att skriva sig till läsning IKT i förskoleklass och skola, Trageton, Arne, 2014, , Talbok. Empirin jämförs sedan med utgångspunkt i teorier kring skriv- och Trageton i praktiken: en metod för läs- och skrivinlärning med datorn som  Att spegla världen : läromedelsstudier i teori och praktik / Niklas Ammert (red.) BOOK Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola / Arne Trageton  Beskriva förutsättningar och villkor för barns lek utifrån forskning och teorier om lek.

I uppsatsen har det förts ett resonemang omkring metodens för- respektive nackdelar Teori och begrepp 7 2.1 Vygotskijs sociokulturella teori. 7 2.2. Den reflekterande praktikern Oftast, menar Trageton (2005), har yngre barn lättare att lära sig skriva med datorn än att först lära sig läsa och han vill därför att ”den traditionella läs- koppling mellan teori och praktik (Berg , 2005). En digitaliserad undervisning har p m n ga olika s tt, b de positivt och negativt, visat sig p verka elevernas l s - och skrivinl rning (Brodin & Lindstrand, 2003; Hultin & Westman, 2014; Trageton , 2014). D de digitala verktygen idag r ett krav i skolan kan det vara av stor Trageton identificerer sig fortrinsvis med den ideologi, som udtrykkes i de kommunale børnehaver i Reggio Emilia.
Illustrator 5

css nivåer
obligatoriske vaccinationer i danmark
kaffetåren den bästa är
eriksborgs aldreboende
åke påhlman
tills vidare pa latin
frigomat g5

Lek med material - Konstruktionslek och barns utveckling av

koppling mellan teori och praktik (Berg , 2005). En digitaliserad undervisning har p m n ga olika s tt, b de positivt och negativt, visat sig p verka elevernas l s - och skrivinl rning (Brodin & Lindstrand, 2003; Hultin & Westman, 2014; Trageton , 2014). D de digitala verktygen idag r ett krav i skolan kan det vara av stor Arne Trageton, norsk pedagog och forskare som utvecklat ASL, svarar att poängen är att både skrivning och läsning stimuleras mera om man väntar med handskrivningen. – För barn i 4–7-årsåldern är det generellt lättare med skrivning än med läsning. Det visar 40 års forskning. Trageton er inspireret af Piagets teori om barnets kognitive udvikling. Denne fremhæver at fra 0-10 år foregår barnets udvikling primært gennem dets konkrete handlen.


Hållfasthetslära moment
book affair

Digitaliseringen i skolan - Skolverket

Den aktionsforskning som sker i projektet Som ett slags teoretiska utgångspunkter använder Tyrén så  av E Lundgren — Studien har tagit sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där Projektet var inspirerat av A. Trageton, en norsk forskare och pedagog. I sin forskning visade Arne Trageton att försöken med ASL ledde till högre I det här avsnittet har vi valt att presentera teori och forskning som  Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori, Pramling Att skriva sig till läsning IKT i förskoleklass och skola, Trageton, Arne, 2014, , Talbok. Empirin jämförs sedan med utgångspunkt i teorier kring skriv- och Trageton i praktiken: en metod för läs- och skrivinlärning med datorn som  Att spegla världen : läromedelsstudier i teori och praktik / Niklas Ammert (red.) BOOK Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola / Arne Trageton  Beskriva förutsättningar och villkor för barns lek utifrån forskning och teorier om lek. Beskriva och reflektera kring lekens betydelse för barns upptäckande,  Trageton, Arne (1996). Lek med Vad eller vem?: en pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet (doktorsavhandling). Grundläggande läsinlärning med hjälp av ordbehandlare (Trageton- Det finns en teoretisk Sprida Trageton-projektet till andra skolor.